ข้อตกลงในการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ Carazor.com

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

'เรา/พวกเรา/ของเรา' หมายถึง Carazor.com; 

'เว็บไซต์' หมายถึง เว็บไซต์;

'คุณ/ของคุณ' หมายถึง ผู้ใช้บริการออนไลน์

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขดังกล่าว

หากคุณใช้เว็บไซต์ของเราหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งาน จะถือว่าคุณได้ยอมรับในข้อตกลงใหม่และเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยบริษัทของเรา


เครื่องหมายลิขสิทธิ์และการค้า

สงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้าภายในเว็บไซต์ของเราเช่น แต่ไม่ จำกัด เฉพาะภาพของยานพาหนะใดๆ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของยานพาหนะเป็นเจ้าของและ / หรือการควบคุมจะถูกควบคุมโดยเรา

เครื่องหมายทางการค้าที่ระบุบุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามเหล่านั้นหรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกิดจากเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา

คุณอาจไม่สามารถคัดลอกแจกจ่ายเผยแพร่, แคชใดๆ ของเนื้อหาที่ส่งให้ดาวน์โหลดแสดงทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขสร้างผลงานต่อเนื่องมาจากหรือดึงหรือใหม่ใช้ประโยชน์ใดๆ ของเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา


1. ความรับผิดชอบ

เราใช้ไม่มีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบสำหรับวัสดุใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับไม่รับประกันความถูกต้องของ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงนี้จะถือว่าการ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของ บริษัท ในการบิดเบือนหลอกลวงหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของ บริษัท หรือความประมาทของคนรับใช้ของ บริษัท ตัวแทนหรือ employees.Loss ของรายได้หรือรายได้จากการสูญเสียของธุรกิจ , การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญาการสูญเสียของเงินฝากออมทรัพย์ที่คาดว่าจะสูญเสียของข้อมูลการสูญเสียของค่าความนิยมการจัดการหรือสำนักงานเสียเวลา

ผู้ให้บริการโฮสติ้งของเรามี 99.9% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะมีอย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ในบรรทัด

เราจะให้การรับประกันว่าเว็บไซต์เป็นอิสระจากไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อหยุดยั้งทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟแวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมไม่มี

เราอาจจะไม่ต้องรับผิดต่อความล้มเหลวในการดำเนินการใดๆ ของภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกิดจากเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา


2. เนื้อหาเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ของเราจะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำซ้ำและ / หรือวัสดุการพิมพ์ที่ประกอบไปด้วยผลของการค้นหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะและหรือการค้าใดๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณไม่ต้องใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้โดยผู้โฆษณาส่วนตัวของ Carazor ที่จะติดต่อผู้โฆษณาดังกล่าวจนกว่าจะมีในการเชื่อมต่อกับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อของแท้โดยคุณ

หน้าภายใน Carazor ์อาจมีความไม่ถูกต้องทางด้านเทคนิคและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลในหน้าเหล่านี้ในบางครั้งอาจจะออกจากวันที่ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลในหน้าเหล่านี้ถึงวันที่หรือต้องรับผิดต่อข้อมูลที่ผิดใด

ข้อมูลที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์เป็นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เว็บไซต์มีเนื้อหาที่เขียนและภาพที่สร้างขึ้นโดยผู้แทนจำหน่ายและการค้าภาคเอกชนและบุคคลที่สามอื่นๆ เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องกับวัสดุใด ๆ

เราไม่ให้การรับประกันหรือรับประกันโดยนัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ

  • ความถูกต้องของคำแนะนำและหรือข้อมูลภายในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เราจะเชื่อมโยงกับของเรา
  • การโฆษณาสำหรับรถภายในเว็บไซต์ของเรารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความถูกต้องของภาพใดๆ บนเว็บไซต์เป็นเจ้าของเรา รถที่มีคุณภาพของรถ

เว็บไซต์เผยแพร่โฆษณาวางโดยบุคคลที่สามในการโฆษณารถของพวกเขา เราไม่ได้เป็นเจ้าของรถโฆษณาขายบนเว็บไซต์และมีความรับผิดชอบเหล่านี้หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการซื้อรถที่ไม่มี หากคุณเลือกที่จะซื้อรถโฆษณาขายในเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลที่สามทำสัญญาจะเป็นระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่กับเรา


3. เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ Carazor

เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ในรูปแบบของแบนเนอร์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย บริษัท ของเรา เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้และดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขา ในกรณีที่ผู้ใช้ตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผู้ใช้ไม่ให้ที่ของเขา / ความเสี่ยงของตัวเอง


4. การลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

คุณอาจจะสร้างการเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราให้มีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่จากเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ใดๆ ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณควรติดต่อ บริษัท ของเราได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร


5. รายละเอียดการลงทะเบียน

การเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเราคุณอาจจะต้องลงทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อการใช้บริการที่นำเสนอโดย บริษัท บัญชีและรหัสผู้ใช้ของผู้ใช้อาจไม่สามารถโอนหรือขายให้กับบุคคลอื่นคุณยอมรับว่าคุณจะไม่พยายามที่จะลงทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นๆ หรือคุณจะนำมาใช้ชื่อผู้ใช้ใดๆ กับเราเห็นว่าจะเป็นที่น่ารังเกียจ ผู้ใช้มีหน้าที่ในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการยุติบัญชีลบหรือแก้ไขเนื้อหาหรือยกเลิกคำสั่งในการพิจารณาของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว โดยการลงทะเบียนบัญชีกับ บริษัท ของเราคุณยอมรับว่าข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับการลงทะเบียนของคุณจะเป็นความจริงที่ถูกต้องและสมบูรณ์

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างจริงจังและข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองโดยเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที